Mexxen

  • Mexxen Data Terminal (USB Debugging)

  • Mexxen Data Terminal (Secret Codes)

  • Mexxen Nurse Terminal (Secret Codes)

  • Mexxen Nurse Terminal (USB Debugging)